Aangifte Nalatenschap

Een aangifte van nalatenschap staat voor vele mensen gelijk met het onbekende. Een kluwen van praktische, administratieve en juridische procedures en plichten die zich opdringen op het slechtste ogenblik, namelijk bij het verlies van een dierbare.

Wat moet ik doen, hoe en binnen welke termijnen? Op wie kan ik rekenen? Berlakonsult kan u bijstaan hierin in dit kader noodzakelijke praktische, administratieve en juridische dienstverlening. Dit op een transparante wijze en tegen een correcte prijs. Op deze manier kan de afhandeling van een nalatenschap zonder zorgen gebeuren voor éénieder.

Wat zijn successierechten?

Successierechten zijn “belastingen op de erfenis”. Met andere woorden het bedrag dat de erfgenamen aan de staat moeten betalen wanneer zij goederen ontvangen die aan de overledene toebehoorden. 

Wanneer een persoon overlijdt, laat hij of zij bij wijze van erfenis zijn goederen na, deze worden in de nalatenschap opgenomen en zijn het voorwerp van deze specifieke vorm van belasting.

Erfbelasting (of successierechten) is die belasting waartoe elke erfgenaam wordt gehouden op het deel van de erfenis die hij of zij ontvangt. Het is het bedrag dat de staat dus int op de waarde van de goederen die de erfgenamen ontvangen.

Om te weten hoe hoog die verschuldigde rechten zijn, dient er een aangifte van nalatenschap opgemaakt te worden. Deze aangifte is verplicht en dient binnen de 4 maanden na overlijden verstuurd te worden.

Ben ik verplicht een notaris te contacteren?

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is men niet verplicht beroep te doen op notaris voor het opstellen van een aangifte van nalatenschap.

Het is dus perfect mogelijk deze zaken zelf te regelen of mits bijstand van een specialist in nalatenschappen zoals Berlakonsult. U vermijd hierbij ook notariskosten, waardoor u vaak 50% van de gemiddelde kosten kan besparen.

Wat kost een aangifte ?

Als erfgenaam is het normaal dat u, wanneer u een deskundige contacteert, vooraf wilt weten hoeveel alles zal kosten. Bij Berlakonsult bieden wij u onze expertise en begeleiding aan tegen een vaste prijs, die we u op voorhand meedelen en waar we ons ook aan houden.

Onze belofte? U ontzorgen!

Wenst u meer info?

Kom dan gerust een kopje koffie drinken!